23.12.2009

czwartek, 24 grudnia 1Zachariasz uwierzył i oddał swojego syna w opiekę Pana.
W ostatnich dniach (przywoływane czytania poniżej) historia zawierzenia Zachariasza jest zwierciadłem jego zwątpienia, a potem postępującego i narastającego oddania się Bogu. Gdy pierwszy raz rozmawiał z aniołem, zwątpił. Gdy stracił mowę, nie obraził się na Pana – czekał. Posłuchał boskiego wskazania i dał swojemu synowi imię Jan. Ale to, gdy był już starcem, był zaledwie początek jego drogi. Bo oddał siebie i swoją rodzinę pod opiekę Boga. I sławił Go, i wielbił Go.
W tym uwielbieniu, które Jan wyniósł z rodzinnego domu, przygotował ludzkie serca i umysły na przyjście Chrystusa. To jego posługa stała się proroctwem zbawienia świata.

Wigilia. Czytanie liturgii w ciągu dnia. To na pasterkę przeczytam, przeżyję później…


Łk 1, 67-79

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: "Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków; że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju".


2 komentarze:

  1. ...zawierzyć chyba nawet jest trudniej niż uwierzyć,prawda??....
    ...czy to Szymon z tym gołębiem na ramieniu??....cudna fotografia ....:):)....

    OdpowiedzUsuń