03.10.2011

poniedziałek, 3 października


Pojąć naukę miłosierdzia.
Nauczyć się nie tylko Jego słów, ale pojąć czyny. Iść Jego drogą. Nie ma innej alternatywy dla człowieka. Dla mnie.
Czas wyjść z cienia.


Nocą klękasz i znaleźć chcesz Boga
potem w oczach strach nosisz i łzy-
na dalekich, rozstajnych gdzieś drogach
ktoś się zbłąkał i płacze jak ty.
Pachnie ze wsi kwitnącym jaśminem
złote zboże wśród pola się śni-
kto cię zbudził, kim jesteś, gdzie płyniesz
w nieskończoność wieczorów i dni.
Nikt nie szuka cię dłońmi dobrymi,
nikt nie mówi, czy dobrze, czy źle,
tylko ziemia z grobami starymi
o twej ciszy słyszała i wie.

(Człowiek, ks. Jan Twardowski)


Łk 10, 25-37

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: "Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu odpowiedział: "Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?"
On rzekł: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego". Jezus rzekł do niego: "Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył". Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: "A kto jest moim bliźnim?"
Jezus nawiązując do tego rzekł: "Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: «Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał». Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?" On odpowiedział: "Ten, który mu okazał miłosierdzie". Jezus mu rzekł: "Idź i ty czyń podobnie".

1 komentarz:

 1. To łatwe
  - żeby nie rzec za wiele –
  takie n i e d o j r z a ł e
  Tylko duchowe wojny toczyć
  Upadłych aniołów miast Syna wypatrywać
  Gromić… uzdrawiać… prorokować
  Modlitwą lenistwo rozgrzeszać
  Sny śnić…

  A przecież…
  Jego kochać ponad wszystko
  mistrzostwem jest !
  …I żyć pięknie…


  To łatwe
  - żeby nie rzec za wiele –
  takie f a n a t y c z n e
  Tylko bez końca zepsuty świat poprawiać
  Wyższą moralność wśród fanfar głosić
  Spiski libertyńskie górnolotnie tropić
  Obleśnie szare pajęcze sieci rwać
  z hymnem na ustach… ( fałszowanym nieco…)

  A przecież…
  Architekta w stworzeniu dojrzeć
  mistrzostwem jest !
  …I żyć pięknie…


  To łatwe
  - żeby nie rzec za wiele –
  takie o d m ó ż d ż o n e
  Zawsze poprawnie politycznie myśleć
  Za ropę dać się islamistom wyrżnąć
  Tożsamość swą demokratycznie zdeptać
  Wszystko co myśl ogarnia zrelatywizować
  od siebie poczynając…

  A przecież…
  Dla kogoś zaistnieć niepostmodernistycznie
  mistrzostwem jest !
  …I żyć pięknie…


  To łatwe
  - żeby nie rzec za wiele
  takie p o t ę p i e ń c z e
  Zawsze szyld wyżej Ukrzyżowanego wieszać
  Urzędnikiem a nie naśladowcą zostać
  Szukanie Prawdy instytucją zbałamucić
  Sumienie inercją i tradycją podniośle wykastrować
  przy wtórze dzwonów

  A przecież…
  Zaprosić i przyjąć Kołaczącego
  mistrzostwem jest !
  …I żyć pięknie…  …Chciałbym być mistrzem…!

  *** - Tomasz Żółtko

  OdpowiedzUsuń