10.10.2011

poniedziałek, 10 października


Jesteś dla mnie znakiem, drogą. Każdego dnia dziękuję, że JESTEŚ.
Kocham Cię, boję się Ciebie, tęsknię.

O jakże jesteś związane miejsce mojego mijania z miejscem narodzin...
Zamysł Boga spoczywa w twarzach przechodniów,
a głębia jego podąża za tokiem powszednich dni -
Obsuwając się w śmierć, odsłaniam oczekiwanie
i oczy utkwione w jedno miejsce
i w jedno zmartwychwstanie,
jednakże wieko ciała zamykam i pewnik jego rozpadu
powierzam ziemi.
Ty wschodzisz nad nią powoli i zamysł Twój
nadal zrównywasz z powierzchnią każdego dnia
oraz z cieniem przechodniów na ulicach
popołudniową porą... w ulicach naszego miasta
pod zmierzch...
Ty, Boże!
Ty Jeden możesz ciała nasze odebrać ziemi z powrotem!

(Bojaźń, która leży u początku, Karol Wojtyła)


Łk 11, 29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: "To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz".

1 komentarz:

 1. O Abrahamie — Ten, który wszedł w dzieje człowieka,
  pragnie tylko przez ciebie odsłonić tę tajemnicę
  zakrytą od założenia świata,
  tajemnicę dawniejszą niż świat!

  Jeśli dziś wędrujemy do tych miejsc,
  z których kiedyś wyruszył Abraham,
  gdzie usłyszał Głos, gdzie spełniła się obietnica,
  to dlatego,
  by stanąć na progu —
  by dotrzeć do początku Przymierza.

  Bo Bóg Abrahamowi objawił,
  czym jest dla ojca ofiara własnego syna — śmierć ofiarna.
  O Abrahamie — tak bowiem Bóg umiłował świat,
  że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzył,
  miał żywot wieczny.

  — Zatrzymaj się —
  Ja noszę w sobie twe imię,
  to imię jest znakiem Przymierza,
  które zawarło z tobą Słowo Przedwieczne
  zanim stworzony był świat.

  Zapamiętaj to miejsce, kiedy stąd odejdziesz,
  ono będzie oczekiwać na swój dzień

  Bóg przymierza (Tryptyk Rzymski) - Jan Paweł II

  OdpowiedzUsuń