29.03.2010

wtorek, 30 marca

Gdy grzeszę czuję się Judaszem, gdy błądzę czuję się Piotrem.
Jako nastolatek napisałem dramat pt. Być Judaszem. Niezdarnie, lecz pełen emocji ślęczałem nad tymi słowami dwa tygodnie. Noc w noc. Spieszyłem się, bo zbliżał się Wielki Czwartek, a chciałem przed tym dniem dać moje pisanie księdzu proboszczowi. Nieżyjący ks. Waldemar przeczytał sztukę w jeden wieczór i przyjechał do nas do domu. Mówił krótko, ale pamiętam te słowa: ­- Ty próbujesz zrozumieć Judasza, rozgrzeszasz Piotra. To twój sukces. Nie literacki, lecz jako młodego człowieka.
Próbowałem go dopytać o sens tych słów, ale on się spieszył. Na odchodne oddał mi rękopis.
W mojej sztuce Judasz wiesza się na drzewie, na oczach Piotra. Piotr nic nie może zrobić, bo przed nim wrosła ściana wody, przez którą widzi, ale nie może jej przejść.
Czytając dzisiaj słowa świętego Jana, przypomniałem sobie tamte wydarzenia, słowa, ks. Waldemara. Tylko sztuki nie mogę odnaleźć, próbuję sam siebie odnaleźć.


J 13, 21-33. 36-38

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi". Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: "Kto to jest? O kim mówi?" Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: "Panie, kto to jest?" 
Jezus odpowiedział: "To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu". Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. 
Jezus zaś rzekł do niego: "Co chcesz czynić, czyń prędzej". Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: "Zakup, czego nam potrzeba na święta", albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. 
Po jego wyjściu rzekł Jezus: "Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim chwałą otoczony, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie". 
Rzekł do Niego Szymon Piotr: "Panie, dokąd idziesz?" Odpowiedział mu Jezus: "Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz". Powiedział Mu Piotr: "Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie". Odpowiedział Jezus: "Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz". 

2 komentarze:

  1. U Piotra lęk pokonała miłość Chrystusa, Judasz jej nie przyjął, tylko ....
    kiedy wiara jest łaską a Boże miłosierdzie nieskończone, czy piekło musi trwać wieczne ???????

    OdpowiedzUsuń
  2. Czego się nie rozumie, trzeba przyjąć z wiarą...

    OdpowiedzUsuń