19.03.2010

sobota, 20 marca

Po co komu te SPORY? Jezus jest miłością!
Sprzeczanie się o Jezusa – prorok, Mesjasz???? Chrystus zawsze był i będzie darem miłości, który dostaliśmy od Boga. Narodził się dla nas i umarł dla nas.
Miłość jest cudem, jest całym sensem życia. A, gdy pojąłem, że TA miłość płynie z Jezusa, zrozumiałem także swoją drogę. Ten CZŁOWIEK przemawiał i przemawia do mnie każdego dnia i każdej nocy. To dzięki Niemu czekam na świt i dlatego w trakcie modlitwy zawsze powtarzam te słowa: Dziękuję Ci Panie Boże za ten dzień i proszę o łaski uświęcające na następne dni.


J 7, 40-53

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: "Ten prawdziwie jest prorokiem". Inni mówili: "To jest Mesjasz". Jeszcze inni mówili: "Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?" I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: "Czemuście Go nie pojmali?" Strażnicy odpowiedzieli: "Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia". 
Odpowiedzieli im faryzeusze: "Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty". Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: "Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?" Odpowiedzieli mu: "Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei". I rozeszli się każdy do swego domu.

1 komentarz:

  1. ,, Jezus prawie zawsze prosi mnie o miłość. A moje serce, bardziej niż usta, odpowiada: O mój Jezu, CHCIAŁBYM ..." św. Ojciec Pio

    OdpowiedzUsuń