15.06.2011

środa, 15 czerwca

To za sprawą Ducha Świętego, to Jego posłannictwo.
Z natury człowiek jest dobry?! Intelektualny bełkot. Grafomania.
Z natury człowiek jest zły!? Uogólnienie, hasło dyktatorów.

Jaki jest człowiek?
Dobry.
Zły.
Skąpy.
Hojny bywa.
Zabawny.
Żałosny.
Litania sprzeczności. Ale w człowieku najwięcej jest pychy. W każdym. Zawsze. Więc, gdy czytam
- żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli -
wiem, że tylko Jezus mógł to powiedzieć. Nie dlatego, że był naiwny, ale dlatego, że miał i ma MOC. On i Jego Ojciec. Moc Ducha Świętego.
Człowiek potrafi robić rzeczy wielkie nie dla poklasku, nie dla chwały, nie z wyrachowania. Potrafi za sprawą Ducha Świętego.
Czy ja potrafię? Wątpię. Czy znam TAKICH ludzi? Tak, bo dzięki Nim jeszcze jestem. Dzięki ich zaufaniu.
Nie wiem co będzie dalej. Nie wiem jak będzie dalej, ale czy w obliczu Znaków Ducha Świętego mógłbym stchórzyć, mógłbym uciec?


Mt 6, 1-6. 16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz