09.06.2011

czwartek, 9 czerwca


Świat jest wielki, a zbawienie czai się za rogiem...
Świat jest jak pudełko zapałek, wszystko spłonie...
WYBIERZ!


J 17, 20-26

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: "Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".

1 komentarz:

 1. Ulewa obmywa ręce twarze grzech
  czy nie wiesz o tym czy wiesz
  święty Augustyn powiedział
  prawdę przynosi deszcz
  co brudne staje się czyste
  wzdłuż i wszerz
  świat grzeszny staje się grzeczny
  prawdę przynosi deszcz

  Deszcz - Jan Twardowski

  OdpowiedzUsuń