18.07.2011

poniedziałek, 18 lipca

Znaki Twe dostrzegać, a potem widzieć. Rozumieć i nazywać.
Jak w samotnym lesie, gdy strach oblewa nas potem, nagle obieramy drogę ostateczną. Bo słyszymy dźwięk, bo czujemy oddech.
Bo idziemy z Tobą. Ku Tobie.
Otwierasz Bramę Nieba.
Porzucam skorupę grzechu, bo wiem, że warto.


Mt 12, 38-4

Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: "Nauczycielu, chcieliśmy jakiś znak widzieć od Ciebie". Lecz On im odpowiedział:
"Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon".

1 komentarz:

 1. Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody,
  żywioły płynne stanęły jak wały,
  w pośrodku morza zakrzepły przepaści.
  Mówił nieprzyjaciel: „Będę ścigał, pochwycę,
  zdobycz podzielę, nasycę mą duszę,
  miecza dobędę, ręka moja ich zetrze”.

  Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze,
  zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych.
  Prawicę swą wyciągnąłeś
  i pożarła ich ziemia.

  Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony
  przeprowadziłeś go Twą mocą
  w święte Twe mieszkanie.

  (Wj 15,8-10.12-13)
  .............................................

  Bogu nie potrzeba
  dowodów doktoratów tez
  Bogu jak miłości wystarczy że jest

  (Jest - ks Jan Twardowski)

  OdpowiedzUsuń