22.01.2011

sobota, 22 stycznia


Gdy mówią Ci, że jesteś opętany, a wiesz, że czynisz dobro, idź dalej! Twoje szaleństwo jest zbawieniem.

Biedni, chorzy, celnicy, grzesznicy – oto ludzie, których Jezus wciąż poszukuje. Nie przyszedł On, by sądzić i wydawać wyroki, lecz dla ratowania. „NA moje życie!” - wyrocznia Jahwe Pana.
Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył”. Oto klimat Boży. (za Ferdinandem Krenzerem, Taka jest nasza wiara)

Oto szaleństwo miłosierdzia.


Mk 3, 20-21

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów".

2 komentarze: