02.08.2011

wtorek, 2 sierpnia

Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. To słowa Jezusa. To jego wskazówka.
Nie czyńmy praw głupich, nie stanówmy obrzędów bezwzględnych. Szanujmy tradycję, ale nie dajmy się zwieść ceremonii. Najważniejsze są czyny i słowa. Te, które prowadzą nas do Boga.
Bądźmy w Jego sieci.


Mt 15, 1-2. 10-14

Do Jezusa przyszli z Jerozolimy faryzeusze i uczeni w Piśmie z zapytaniem: "Dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem".
Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: "Słuchajcie i chciejcie zrozumieć: Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym".
Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: "Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie". On zaś odrzekł: "Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadają".

1 komentarz:

  1. Tylko Bóg jest łaską; tylko Bóg jest najwyższym Słońcem, a wszyscy pozostali albo są niczym, albo jeśli są czymś, to tylko dzięki Niemu. Tylko Bóg, powiadam, może swą łaską oświecać duszę i ukazać jej, jaka w rzeczywistości jest. A im dokładniej dusza zna swoją nędzę i niegodność przed Bogiem, tym cenniejsza jest łaska, która ją oświeca i daje poznanie.(...)
    Pociesz się jednak w Panu, bo z chwilą, gdy to Boskie słońce swymi palącymi promieniami ogrzeje teren Twojego ducha, wtedy pokażą się na nim nowe rośliny, które w swoim czasie wydadzą najwyborniejsze owoce, jabłka, jakich nigdy nie ogladano.

    ( św. Ojciec Pio - Ep.II, s.368)

    OdpowiedzUsuń