11.08.2011

czwartek, 11 sierpnia

Najtrudniej przebaczyć sobie!


Mt 18, 21 - 19, 1

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?"
Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu".
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

1 komentarz:

  1. Pamiętaj, że dobre służenie Bogu nie polega na nieustannym otrzymywaniu pociech i słodyczy oraz na braku niechęci czy nawet wstrętu do czynienia dobra. Gdyby rzeczywiście tak było, wtedy ani św. Katarzyna ze Sieny, ani św. Teresa, ani św. Paweł nie byliby dobrymi sługami Pana.
    Dobry sługa Boży to ten, kto świadczy miłość bliźniemu, w najwyższej części swego ducha ma niezłomne postanowienie pełnienia woli Bożej, ma głęboką pokorę i prostotę, ufa Bogu i podnosi się tyle razy , ile razy upadł. Znosi siebie samego z wszystkimi swymi wadami i ze skłonnością do upadania, spokojnie też znosi innych z ich niedoskonałościami.
    ( św. Ojciec Pio - Ep.III, s.922 )

    OdpowiedzUsuń