12.03.2011

sobota, 12 marca


Czy przyszedłeś dla mnie, Panie?

nie oddziela mnie od świata
gruby mur czy cienka ściana
tylko ogień

nie odróżnia mnie od rzeczy
oddech ani serca bicie
tylko ogień

nie zbliża mnie do człowieka
jego moja krew i ciało
tylko ogień

i z Bogiem mnie nie połączy
obłok chłodny czy powietrze
tylko ogień

(przez ogień, Janusz St. Pasierb)


Łk 5, 27-32

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: "Pójdź za Mną". On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.
Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: "Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?" Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników".

1 komentarz:

  1. ,,Pójdź za mną" - to słowa Jezusa wzywające nas do nawrócenia. Odwrócenie od grzechu, ofiary, wyrzeczenia ...z miłości i dla Miłości Jezusa. Czas Wielkiego Postu to czas przygotowania do Paschy obfitujący w łaski. Nie można go zmarnować.
    To ...DLA NAS WSZYSTKICH PRZYCHODZI BÓG.

    OdpowiedzUsuń