28.03.2011

poniedziałek, 28 marca


Jesteś dla wszystkich, ale czy wszyscy Ciebie chcą, rozumieją?

kto go nam ogłosi
anioł? nosorożec?
może spiker który urwie w pół słowa
pogodzimy się wszyscy na te pół minuty
ostatnie z tego co nasze
umrze niedowierzanie

(koniec, Janusz St. Pasierb)


Łk 4, 24-30

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman".
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz