31.03.2011

czwartek, 31 marca


Jestem z Tobą, a Ty obok mnie.
Ale czy nie jestem wciąż zbyt rozdwojony, podzielony, osobny, rozproszony? Niemy, głuchy?
Czy taki człowiek – jak ja – może być Twoim uczniem?

Jezus z płonącymi oczami
w twarzy spalonej miłością
nie poprzestaje na lekkim dotknięciu uszu

uzdrawiając ślepego od urodzenia
ściska oburącz mu głowę
ciemny gorzki owoc

(uzdrowienie głuchego, Janusz St. Pasierb)


Łk 11, 14-23

Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: "Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy". Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: "Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz