30.04.2011

sobota, 30 kwietnia


Jak unieść ciężar Apostolstwa?

Gałęzie się łamią
gdy za wiele jabłek

wierzby gną się nisko
pod namiarem nieba

opadając ręce
od ciężaru dłoni

ile siły trzeba
żeby unieść szczęście


(pod ciężarem, Janusz St. Pasierb)


Mk 16, 9-15

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz